Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Доходите се увеличават с 4,9 на сто, а разходите – с 5,3 на сто

Доходите се увеличават с 4,9 на сто, а разходите – с 5,3 на сто

Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1547 лв. и спрямо същия период на 2018 г. се повишава с 4.9 на сто, съобщи Националният статистически институт. Общият разход на човек от домакинство през второто тримесечие на 2019 г. е 1 402 лв. и се увеличава с 5,3 на сто спрямо същото тримесечие на 2018 г., пише БТА.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (57,8 на сто), следван от доходите от пенсии (27,6 на сто) и от самостоятелна заетост (6,2 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2018 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 1,1 процентни пункта, доходът от пенсии намалява с 0,5 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 0,4 процентни пункта.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31,4 на сто), следвани от разходите за жилище (15,5 на сто), данъци и социални осигуровки (14,2 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (11,7 на сто).

През второто тримесечие на 2019 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. Увеличение се отчита в потреблението на месо – от 8,6 на 8,9 кг, и яйца – от 39 на 40 броя.

При повечето хранителни продукти има намаление на консумацията. По-съществено намалява потреблението на: хляб и тестени изделия – от 21,3 на 20,4 кг, зеленчуци – от 19 на 18 кг, кисело мляко – от 7,9 на 7,5 кг, и плодове – от 8,9 на 8,5 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, зрял фасул и захар.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.