Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Доклад за затворите в Европа: Смъртните случаи в турските затвори се увеличили със 162 на сто

Доклад за затворите в Европа: Смъртните случаи в турските затвори се увеличили със 162 на сто

Докладът със заглавие „Затворите в Европа – 2005 г. – 2015 г.“, изготвен от Лозанския университет съдържа изчерпателни данни за затворите в четирийсет и седем държави членки на Съвета на Европа.

За разлика от годишните статистики за наказанията на Съвета на Европа (SPACE), докладът цели да открои промените в течение на едно десетилетие.

Докладът е изготвен в резултат на събраната информация, която изпращат институциите, отговарящи за затворите, конференциите, организирани с представители на съответните институции и след оценките на експертите, които анализират данните. Той обхваща десет годишен период (2005 г. – 2015 г.) и обобщава промяната в затворническата популация в страните членки на Съвета на Европа.

Данните за отделните страни в доклада са събрани и обобщени в раздели относно общият брой на хората, концентрацията в затворите, средно колко време се прекарва в затвора, средната възраст на затворниците, процентът на жените и чужденците, процентът на смъртните случаи и самоубийствата, броят на служителите и общите разходи.

След анализ на десетгодишния период в турските затвори, картината в страната относно промените е показателна. Според доклада, финансиран от Съвета на Европа и Европейския съюз, в сравнение с 2005 г. през 2014/2015 г. сред показателите с нарастваща тенденция е средният брой на затворниците – 191 на сто, общото време прекарано в затвора – 343 на сто, пренаселеността – 31 на сто, броят на задържаните и осъдени жени – 9 на сто и смъртността в затворите – 162 на сто. А сред показателите с намаляваща тенденция са средната възраст – 6 на сто, процентът на хората с неокончателни присъди – 37 на сто, случаите на самоубийство – 55 на сто.

В сравнение с другите европейски държави Турция се намира в по-ниска категория относно средната възраст на затворниците и жените затворнички, но по тношение на задържаните без окончателна присъда, броят на самоубийствата, които се падат на десет хиляди души и самоубийствата по време на задържане, се намира по средата, а в категориите относно популацията в затворите, средното прекарано време в затвора и колко задържани и осъдени се падат на един надзирател е в най-високата категория.

В профила на Турция първата промяна, върху която се акцентира е нарасналият брой на затворниците като цяло: докато през 2005 г. на сто хиляди души се падали 76 задържани и осъдени, то през 2015-а този брой е скочил на 220 души, като се е повишил със 191 на сто. С този процент Турция се намира в „най-високата“ категория и се нарежда сред страни като Латвия, Азербайджан, Грузия, Литва и Руската Федерация. В доклада се отбелязва, че в резултат на промените в наказателния кодекс на страната са отежнени обстоятелствата относно освобождаването под гаранция, което е основната причина за този ръст.

По отношение на пренаселеността в затворите, което се изчислява на база колко затворници и осъдени живеят в пространство за 100 души, Турция отново е във високата категория. По данни на доклада в малки страни като Сан Марино и Монако, както и в държави като Холандия, България и Русия този процент е нисък, докато в Турция към септември 2015 г. тази бройка възлиза на 101,3 души. По този показател най-много са пренаселени затворите в Белгия, Унгария, Франция и Македония. Източник: Ahvalnews.com/tr

Obzornews.bg

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.