Home»АНАЛИЗИ»ЕК: Корупцията в България улеснява финансирането на терористични организации

ЕК: Корупцията в България улеснява финансирането на терористични организации

Новият доклад на ЕК показва, че България трябва да бъде проучена в дълбочина отново, за да се оценят продължителността на дисбалансите в страната.

През пролетта на 2018 г. стана ясно, че страната ни има макроикономически дисбаланси, които се отнасят основно до слабости във финансовия сектор. При настоящия доклад за страната ни са засегнати проблеми свързани с корупцията, която според ЕК е особено рискова, защото може да бъде свързана с активно пране на пари, както и с финансиране на терористични организации.

От Брюксел отбелязват, че при две трети от случаите, в които са изпратени сигнали, включващи лица с връзки в политиката, до бюрото за финансово разузнаване „не са били предприети нужните действия”.

Доста голямо внимание е обърнато и на схемата за гражданство чрез инвестиция. Като е отбелязано, че на 30 януари 2019 г. е обсъдена промяна на законодателството, която изисква от лицето, желаещо да получи гражданство по този начин, да знае български език и да има работа и изкарва пари в страната. От ЕК заявяват, че при тази схема лицето може срещу една сума пари да получи гражданство, дори и да не е стъпвало в България, което може да доведе до данъчни измами.

Доверието в съдебната система в България е най-ниско в ЕС

Доверието в съдебната система в България остава най-ниско от всички държави-членки на ЕС, пише още в доклада. Данните са на база проучването кръстено “Съдебното табло на ЕС за 2019 г.”, според което ниският резултат на страната ни се дължи на опасенията, че съдиите са изложени на външно влияние по време на тяхната работа или на натиск от страна на икономически субекти, правителството или политиците.

Когато става въпрос за реалното качество на съдебната система резултатите са смесени. От една страна се наблюдава нарастване на броя на съдиите, но от друга страна продължава да липсва надеждна система за оценяване, възпрепятства подобряването на съдебната система. Освен това липсват каквито и да е било действия за след излизането на резултатите от проучването.

В доклада също така е отбелязано, че има много повече дела, които влизат в съда, отколкото излизат, което води до затлачване. Освен това разпределението на работното натоварване между различните съдилища буди повод за тревога.

ЕС отбелязва и че голяма част от потребителите нямат доверие в органите, които трябва да защитават правата им. По този критерии сме на едно от най-ниските места в ЕС, но като процент от населението, което било жертва на незаконни практики сме на едно от най-високите нива. БГНЕС

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.