Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Международни медийни организации: В Турция е налице свръх натиск над журналистите

Международни медийни организации: В Турция е налице свръх натиск над журналистите

В доклад, изготвен от дванайсет международни организации относно свободата на печата се изтъква, че „Въпреки отмяната на извънредното положение, свръх натискът над журналистите в Турция продължи и през 2018 г.“

В доклада, който е обявен от дванайсет международни медийни организации, подкрепящи „Платформа за защита на журналистическия труд и сигурността на журналистите“ към Съвета на Европа се подчертава, че „От ерата на Студената война насам свободата на печата е преживяла най-крехката точка на своето пречупване в Европа.“

Сред дванайсетте организации, които са съставили доклада са „Репортери без граници“, „Интернешънъл прес институт“, „Международен комитет за защита на журналистите“, „Международна федерация на журналистите“.

В документа се отбелязва, че през 2018 г. са регистрирани 140 сериозни нарушения, насочени към журналисти в трийсет и две страни членки на Съвета на Европа и се отправят критики заради това, че отговорните за тези нарушения са останали безнаказани.

В доклада, в който широко са застъпени случаите на посегателства, арести и натиск срещу журналистите в страни членки на Съвета на Европа има специален раздел за Русия, Унгария, Италия и Турция.

Критиките към Турция

В раздела за Турция се подчертава, че въпреки прекратяването на извънредното положение, през 2018 г. свръх натискът върху журналистите е продължил и към 31 декември 2018 г. официално в затворите има 110 журналисти.

Също така се изтъква, че след опита за преврат на 15 юли 2016 г. и обявеното извънредно положение броят на задържаните и арестуваните журналисти, които практикуват професията си е надхвърлил 200 души.

В доклада се посочва, че значителна част от арестуваните и задържаните лица „са обвинени в членство или пропагандиране на ФЕТО и ПКК, които турското правителство определя като терористични организации“.

От друга страна, в доклада се отбелязва, че в турските съдилища обвинението за терористична пропаганда се тълкува в много широк смисъл и се припомня, че дори Съветът на Европа е отправил критики заради това, че някои издания са обвинени по този параграф, въпреки че не насърчават към насилие.

В доклада се споменават и имената на осъдените журналисти, сред които са Дениз Юджел, Шахин Алпай, Назлъ Ълъджак, Мехмет Алтан, Ахмет Алтан и репортери на в. „Джумхурийет“. Част от тях обжалваха своите присъди и в Съда по правата на човека.

В доклада се обръща внимание и на факта, че въпреки решенията на Конституционния съд на Турция, които имат задължителен характер съдилищата на по-долна инстанция се поддават на политически натиск и не признават решенията на Конституционния съд. „Евронюз“

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.