Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»В Турция издадоха осем томно изследване за тайните архиви на БКП

В Турция издадоха осем томно изследване за тайните архиви на БКП

В Турция Изследователски център „Ататюрк“ издаде осем томно изследване, озаглавено „Българските турци и изселванията – тайните документи на Българската комунистическа партия (1944-1989)“ под редакцията на доц. д-р Ибрахим Кямил, преподавател във Факултет по стопански и управленски науки към Тракийския университет.

В сборника се прави опит за проследяване в каква икономическа и външнополитическа посока поемат след края на Студената война балканските държави. Изследваните теми са събрани в общо четири раздела: „Балканите по време на Студената война“, „Краят на Студената война – държавите възникнали след разпадането на Югославия“, „Другите балкански държави след края на Студената война“, „Балканските политики на великите сили и международните организации след края на Студената война“.

Според изследването на доц. д-р Ибрахим Кямил ЦК на БКП е взела редица тайни решения относно това „как и с какви методи да се реализира насилствената смяна на имената на малцинствата, как да бъдат асимилирани по насилствен път в името на създаването на „единна социалистическа българска нация“. В рамките на тези решения турците, помаците и ромите в България са принудени да се изселят в Турция, като изселническите вълни са били през 1950/1951 г., 1968/1979 г. и 1989 г., се посочва в сборника.

Уточнява се, че в рамките на малцинствените и човешките права целта на изследването е да установи какво е било отношението на България към турците и помаците, които като български граждани се явяват определящ фактор в българо-турските отношения. Търси се отговор на въпросите: „В исторически аспект имало ли е операция за насилствена смяна на имената на българските турци, което да е довело до тяхното изселване?“; „Ако е имало, какви идеологически, политически, социални и икономически причини са били изтъквани за това?“

В сборника се отделя специално внимание на насилствената смяна на имената, инициирана от българските власти в периода 1984/85 г., когато начело на държавата стои Тодор Живков. Решенията на БКП и документите, които се отнасят до изселванията са събрани в общо осем тома.

Относно достъпа до документалния архив и написването на многотомния труд доц. д-р Ибрахим Кямил изтъква: „Десетки хиляди страници архивни документи на БКП, които обхващат изследвания период бяха изчетени. Намирането на архивния фонд, свързан с темата, докарването на папките, изчитането им страница по страница отне много време.“ Източник: arkeolojikhaber.com

Obzornews.bg

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.