Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Качеството на образованието днес е по-ниско от 2010 г.

Качеството на образованието днес е по-ниско от 2010 г.

Спад на качеството на образованието у нас през последното десетилетие констатира Световната банка в последната си актуализация на Индекса на човешкия капитал. Индексът прогнозира (от 0 до 1) какъв е шансът на едно дете да развие пълния си потенциал и да бъде в добро здраве, когато достигне по-зряла възраст. Страната ни е посочена в доклада с още един обезпокояващ пример – за намаляване на годините на обучение.

Преди да обобщи тревожните данни, икономистът от УНСС д-р Щерьо Ножаров поясни защо е толкова важна производителността на следващото поколение:

„В дигиталната икономика иновациите и патентите са най-важни. Човешкият фактор създава патентите, а машините ще изпълняват производствените функции. От служителите ще се иска висока професионална подготвеност.“

На този фон разходите на България за основно и предучилищно образование са най-ниските в ЕС, наред с Румъния – 0,7% от БВП – което е два пъти и половина по-ниско от средното равнище в ЕС – за сведение над 4% от БВП на Швеция се инвестират в образование.

През 2018 г. България е била на 44-то място от 174 държави по индекс образование, а сега, през 2020, със слизането на 60-о място, влошаваме резултатите си от 2010 г. – т.е. връщаме се повече от 10 години назад.

През 2018 г. индексът е 0,67 спрямо единицата, сега е 0,61, а през 2010-а е бил 0,64 – т.е. влошили сме положението си отпреди 10 години.

Индексът мери и качествени резултати, не само количествени. Най-интересният показател е годините обучение спрямо получените знания и тук отново има спад:

През 2018 г. знанията на българските ученици са отговаряли на 10,3 години учене. А през 2020-а отговарят на 8,7 г. Т.е. през 2018-а децата са знаели сякаш са ходили 10 години на училище, а през 2020-а – 8.

По отношение на здравните показатели сме на същото ниво няма понижаване, но и нито един от показателите не се е подобрил.

Това идва да покаже, че в прехода към дигитална икономика ние сме на много ниска позиция – това не е просто още един индекс – а онова, което задава посоката и ясно показва къде трябва да бъдат насочени инвестициите“, коментира Щерьо Ножаров. БНР

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.