Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Комитетът на министрите информира Турция, че ще отнесе случая с Осман Кавала към ЕСПЧ

Комитетът на министрите информира Турция, че ще отнесе случая с Осман Кавала към ЕСПЧ

Комитетът на министрите на Съвета на Европа е информирал официално Турция за своето намерение да отнесе случая на турския правозащитник и филантроп Осман Кавала към Европейския съд по правата на човека, който да се произнесе дали Турция е нарушила задължението си да изпълни съдебно решение съгласно предвижданията на чл. 46.4 от Европейската конвенция за правата на човека, съобщи Съветът на Европа в прессъобщение до БТА.

През декември 2019 г. Европейският съд постанови, че задържането на турския правозащитник и филантроп Осман Кавала продължава при липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление. Съдът посочи, че неговият арест и предварителното му задържане преследва друга цел, а именно да го накара да мълчи и да послужи за пример на други защитници на правата на човека. Съдът отбеляза още, че Турският конституционен съд разглежда с недостатъчна „скорост“ жалбата на Кавала.

Европейският съд заключи, че турското правителство трябва да предприеме всички необходими мерки, за да сложи край на задържането на Кавала и да осигури незабавното му освобождаване. Съдебното решение стана окончателно през май 2020 г., когато случаят е бил прехвърлен към Комитета на министрите на Съвета на Европа за проследяване на изпълнението на съдебното решение.

Комитетът на министрите смята, че продължаващото задържане на Осман Кавала представлява отказ от изпълнение на съдебно решение. Поради тази причина Комитетът на министрите е информирал Турция за своето намерение да отнесе случая към Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) на следващата му среща на 2 февруари. Турция трябва да представи своята позиция най-късно до 19 януари.

64-годишният Осман Кавала се намира от четири години в затвор в Турция без присъда. Той бе обвинен първоначално за финансиране и участие в антиправителствените протести през 2013 г., започнали от парка Гези, а по-късно обвиненията срещу него бяха разширени и сега включват шпионаж и опит за сваляне на правителството по време на опита за преврат през 2016 г.
Съгласно член 46 от Европейската конвенция за правата на човека, страните, ратифицирали конвенцията, сред които е Турция, имат задължението да прилагат решенията на ЕСПЧ. Член 46.4 възлага на Комитета на министрите да следи дали дадена държава изпълнява съответното съдебно решение.

БТА

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.