Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Над 6 хиляди турски граждани потърсиха убежище в Гърция за 28 месеца

Над 6 хиляди турски граждани потърсиха убежище в Гърция за 28 месеца

Двайсет и осем месеца след опита за преврат на 15 юли 2016 г. в Турция, шест хиляди четиристотин и четирима турски граждани са подали молби за убежище в Гърция. А за първите единайсет месеца на тази година, броят на потърсилите закрила в Гърция е четири хиляди четиристотин двайсет и пет души.

Гръцкото министерство на миграционната политика огласи данните относно молбите за убежище, подадени през месец ноември т.г. Според данните, през ноември шестстотин и осемнайсет турски граждани са потърсили закрила в страната. Докато в периода 2013 г. – 2015 г. броят на подалите молби за убежище в Гърция турски граждани е общо сто, то след опита за преврат тази цифра рекордно се е покачила. След 15 юли 2016 г. до ноември 2018 г. включително, шест хиляди четиристотин и четирима турски граждани са потърсили закрила в Гърция. През 2017 г. закрила в страната са поискали хиляда осемстотин двайсет и шест турски граждани, а в периода януари – ноември 2018 г. тази бройка е четири хиляди четиристотин двайсет и пет души.

През 2013 г. молби за убежище в Гърция са подали само седемнайсет турски граждани. През следващата 2014 г. броят на потърсилите убежище в страната е 41, през 2015 г. – 42, а през 2016 г. – 189. В периода 15 юли – 31 декември 2016 г. 153 турски граждани са избягали в Гърция и поискали убежище. Източник: t24.com.tr

Obzornews.bg

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.