Posts Tagged

училище на бъдещето

AnRI 2 е робот-лектор, той може да преподава на деца или на млади хора със специфични потребности. Освен като водещ педагог, AnRI 2 може и да бъде помощник на учителя. Проф. Роман Захариев разказа за проекта CybSPEED и основните линии на развитие на мехатронните структури, хуманоидните роботи и сервизната роботика. …