Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»44% от учителите са на възраст над 50 години

44% от учителите са на възраст над 50 години

“44,15 процента от българските учители са на възраст между 50 и 65 години.” Това посочва в писмен отговор на депутатски въпрос министърът на образованието Красимир Вълчев. От общо 89 399 педагогически специалисти в системата на предучилищното и училищното образование едва 5530 са на възраст под и на 30 години.
Министърът на образованието посочва, че към момента няма основание да се говори за “национална криза”, свързана с липсата на квалифицирани педагогически специалисти. 39 468 са педагогическите специалисти, които са над 50-годишна възраст, 3327 от тях са на възраст над 61 години.
През 2017 г. 1823 педагогически специалисти навършват пенсионна възраст, но заради разликата в осигурителния стаж не всички от тях ще бъдат пенсионирани.
И още статистика – едва 1,5% от българските учители и педагогически специалисти са ангажирани в частния сектор. За една година броят на заетите в сферата на образованието специалисти е намалял с 436 души, като основните причини са свързани с демографската тенденция за обезлюдяване, закриване на ученически паралелки, както и решението на част от образователния персонал да се реализира в други сфери заради по-доброто заплащане.
От Министерството на образованието и науката предлагат седем мерки за привличане и задържане на мотивирани педагогически специалисти, като първата от тях е увеличението на заплатите с 15% от 1 септември 2017 г. Министър Вълчев припомня, че до края на мандата на това правителство, учителското възнаграждение трябва да бъде удвоено. Останалите мерки включват: гарантиране на социални стимули, въвеждането на държавен образователен стандарт, допълнителни квалификации, недопускане на насилие върху педагогическия персонал, въвеждане на специални мерки за привличане на млади педагогически специалисти още във висшите училища.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.