Home»ИКОНОМИКА»Безработните ще се регистрират по електронен път

Безработните ще се регистрират по електронен път

Безработните ще се регистрират по електронен път

От 01 юли 2017 г. безработните с достъп до интернет няма да има нужда да посещават Бюрата по труда, за да се регистрират за обезщетения за безработица. Това става ясно от Проект на Постановление на Министерския съвет, представен за обсъждане от служебния социален министър Гълъб Донев.

“За подаване на заявление по електронен път ще се използва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код”, пише в доклада на служебния министър.

Предвижда се от 1 юли 2017 г. лицата да посочват в заявлението за отпускане на парично обезщетение за безработица начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях с оглед уведомяване за нередности и връчване на разпореждания – на гише в териториалното поделение на НОИ, по пощата – на посочен от тях адрес или по електронен път – на посочен електронен адрес. За безработните, които нямат интернет ще се запази възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на НОИ.

По данни на НОИ около 15 000 безработни ежемесечно получават обезщетения за безработица.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.