Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Децата и учениците трябва да се възпитават в нравствени ценности, в толерантност и в преодоляване на агресията

Децата и учениците трябва да се възпитават в нравствени ценности, в толерантност и в преодоляване на агресията

Децата и учениците трябва да се възпитават в нравствени ценности, в добронамереност и толерантност, в уважение към институциите, в отговорност, дисциплина и в преодоляване на агресията, в позитивност в отношенията и в гражданско образование.

Това предвижда проектът на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции /2019-2030 г./, разработена от Министерството на образованието и науката.

Mинистър Красимир Вълчев и ръководството на МОН представят сега стратегията пред представители на регионалните управления по образованието /РУО/ и синдикатите в образованието, пред учители, университетски преподаватели и неправителствени организации.

Проектът на стратегията предвижда също децата и учениците да се възпитават в хуманност, във взаимопомощ и съпричастност, в патриотизъм, в правно, екологично, естетическо, физическо и трудово възпитание, както и във формирането на положително отношение към образованието и ученето. Възпитателната работа в образователните институции се осъществява от учителите и класните ръководители, а като фактори за възпитанието на децата и учениците са посочени учебното съдържание, дейността в часа на класа, извънкласните и проектните дейности, както и ефективното взаимодействие между училището и семейството.

На форума доц. Антоний Гълъбов каза, че на преден план трябва да издигнем публичния статус на знаещия човек, като проблем е, че този човек не изглежда успял. Сега у нас има съществени различия между поколенията, а представата за възпитанието се променя с края на индустриалното общество. Първоначално възпитанието е доминирало пред образованието, като пример за това е „Рибният буквар“ на Петър Берон, в който през поучителни истории се е показвал светът, каза Гълъбов. По думите му сега възпитанието трябва да намери естественото си място и това да не само през фигурата на учителя.

Председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ Янка Такева благодари на екипа от МОН, разработил проекта на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции. Тя заяви, че въпросът как да се преодолее агресията и насилието в образователните институции е въпрос, който вълнува не само България, но и целият свят. Чехия, Полша и Франция чрез образователните си системи се стремят да подобрят семейните си кодекси, тъй като „семейството в днешното съвремение е разпиляно“, заяви Такева. Тя нарече „Рибния буквар“ на Петър Берон книга на книгите, подобно на Библията, защото в него са поставени традиционните постулати на българската образователна система. Според Такева „в Румъния, Сърбия, Северна Македония и в Гърция сега няма такъв разпад на обществените отношения“.

Началници на РУО от страната заявиха, че работата на учителите в училище е трудна, тъй като много от родителите на учениците са в чужбина на работа и „отглеждат“ децата си по скайп. БТА

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.