Home»АНАЛИЗИ»Гюлен в статия за NBC News: Коронавирусът промени начина, по който изглежда Рамазан, но това няма да промени вярата ни в Бог

Гюлен в статия за NBC News: Коронавирусът промени начина, по който изглежда Рамазан, но това няма да промени вярата ни в Бог

Тази година навлизаме в свещения месец Рамазан в много различна атмосфера. Тази година джамиите ще се затъжат за вярващите, които не се побираха в тях по време на молитвите таравих и преливаха навън. Приятелите и семействата няма да могат да се събират на различни места за вечерите ифтар. Вълнението и суетата, които бяха обичайна гледка по улиците и магазините с наближаването на времето за ифтар сега ще липсват. Въпреки това месец Рамазан започна в четвъртък вечер с молитвата таравих, която ще се отслужва по домовете и семействата се събудиха за утринната закуска сахур.

Докато светът се опитва да се пребори със заразата, наречена коронавирус месец Рамазан ще продължи по свой специфичен начин. В продължение на този свещен месец мнозинството от 1,8 милиарда мюсюлмани по света ще говее от ранни зори до залез слънце, те ще оценят Рамазан като месецът на Корана и ще го прочетат отначало до край, ще положат усилия за доближаване към Всевишния чрез размишления и молитви и ще отправят благодарствени молитви за благодатта, която са постигнали. Тази година към освободените от говеене групи каквито са децата, пътниците, бременните ще бъде прибавена и групата на заразените и страдащите от коронавируса.

Fethullah Gülen The coronavirus changed how Ramadan looks. But it will not change our faith in God

Тази година специално ще отправяме молитви както за медицинските работници, които се поставят в риск, полагайки грижи за здравето на хората за да покрият основните им нужди, така и за екипите на спешна помощ и за заетите в сферата на услугите от първа необходимост. Спасяването и поддържането на човешките животи, трудът в полза на хората са сред най-благородните дела при Всевишния. Свещеният Коран сравнява спасяването на един човешки живот със спасяването на цялото човечество. Пророка Мухаммед, мир нему, е казал, че най-благодетелният сред хората е онзи, който им е полезен. Нашата постоянно активна отговорност за помагане на нашите съседи и обкръжение добива нов смисъл тази година. Сега част от нашите съседи е възможно да са заболели, някои сигурно скърбят по загубата на близките си, изпаднали са в нужда или се измъчват от самотата, в известен смисъл е възможно да преживяват душевна криза.

Може би друга отговорност, която ни се полага през този Рамазан е да направим саможертва като не провеждаме планираните по-рано събирания на едно място, да спазваме мерките, които властите са предприели в името на общественото здраве. От една страна, спазването на тези мерки е граждански и човешки дълг, а, от друга, е подчиняване на причините, които Всевишния е спуснал като завеса пред собствените му дела и следователно е продиктувано от уважението към Бога. В тази връзка се налага да прпипомним, че Пророка Мухаммед, мир нему, когото никой не е способен да достигне по отношение на вярата и предаността към Всевишния, още в ранния период на исляма е въвел карантината в местата където има заразни болести.

Ние можем да оползотворим времето, което сме принудени да прекараме по домовете си, докато отмине заразата, като подложим на равносметка връзката ни с Всевшния, със семейството ни и с основните ни ценности. Това принудително отшелничество може би ни освободи от множеството и суматохата, в които ни вкарва общественият живот и може да се оцени като възможност за размишления, споменаване на Бога, нравствена равносметка и отваряне към хоризонтите на познанието. В това отношение се надяваме и служителите към дирекцията по вероизповеданието да изпълнят ангажиментите си.

Освен това тази ситуация ни принуди да използваме Интернет и базиращите се на него технологии. Впрочем младите поколения много преди родителите си овладяха тези технологии. В човешката история личностите, които са се посветили на службата да показват правия път на хората начело с пророците, са използвали постиженията на своето време и данните на културната среда, в която се намирали. В настоящия период наша задача е да предложим на разбираем език и формат на хората, особено на младите чрез съвременните технологии духовните истини и изворите на мъдростта.

Не трябва да забравяме следното, трудностите, произтичащи от битката срещу заразата и обстоятелството, че сме принудени да променим начина си на живот може да тласне някои хора да критикуват другите. В дните, в които посрещаме Рамазан е много важно да се въздържаме от обвиняване и укоряване и да се съсредоточим върху оказването на помощ на нуждаещите се. Не подобава на зрелия човек, подтикван от възникнали в миналото дрязги, да мисли, че някои хора, групи или народи заслужават това бедствие и да ги осъжда.

В допълнение можем да кажем, че в нашия глобализиран свят никой не е в състояние да се абстрахира от сериозните проблеми, било по отношение на околната среда, било по отношение на медицината или икономиката. Сега е време за споделяне на информация и взаимно подпомагане за намиране на решения на проблемите. Сега е времето да осъзнаем взаимната потребност между всички нации и общества като отделни части на глобалната екосистема. Това е времето, в което трябва да разберем, че всички сме част от семейството на човечеството и да покажем висшата хуманна истина, вложена в целта на човешкото сътворение.

Когато навлизаме в месец Рамазан много е важно да храним силна надежда и да се предпазим от черногледството, което тласка човека към леност. Човешката история изобилства от примери за бедствия, които са надмогнати благодарение на общите усилия. И тази напаст ще бъде преодоляна с помощта на Всевишния. В такъв случай, с помощта на Всевишния, цялото човечество може по-бързо да излезе от този тунел, като насочи вниманието си върху възможностите, които ни предлага това бедствено положение.

Тази година, от една страна, месец Рамазан е по-различен в сравнение с предходните години, а, от друга, той ще съхрани своя характер. Той пак ще бъде господарят на единайсетте месеца с говеенето, със задълбочените молитви и молитвите таравих, с прочитането на Корана, с размишленията, със споменаването на Всевишния, с нравствената равносметка, с даването на задължителната милостиня закат и доброволната милостиня садака. Нека Всевишния да ни дари със способността да се възползваме обилно от тази благодатна трапеза.

Забележка: Преводът е от турския оригинал, публикуван на сайта Alliance for Shared Values.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.