Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Проф. Николай Петров: Ще има нов модел за заплащане в здравеопазването

Проф. Николай Петров: Ще има нов модел за заплащане в здравеопазването

“Ще представим нов модел за заплащане в здравеопазването, но това ще стане след широк диалог с всички заинтересовани”. Това заяви днес министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров при представянето на приоритетите в здравеопазването в програмата на кабинета.
“В момента заплащането на труда на лекари и медици е една енигма – има места, където възнагражденията са добри, другаде – те са трагични”, заяви министърът. “Няма ясен регламент откъде идват парите. Обикновено те идват чрез клиничните пътеки, а в тях странното е, че няма перо труд. Ще направим работна група, за да видим колко ще бъде остойностен този труд, тъй като това е деликатна материя. Компетентността на лекаря трябва да се обвърже с обема на неговата работа. След дискусии ще работим върху проблема и ще го представим като теоретичен модел. “До края на годината от мен се изисква и да представя нов модел за управление на болници”, поясни той. “Натовареността е различна при различните специалисти, но в доста от тях заплащането продължава да е „на калпак”, смята проф. Петров.
“Правителството предвижда доста неща, на първо място акцентиране на профилактиката, с възможността за подобряване качеството на живот, намаляване на преждевременната смъртност при незаразните заболявания”, посочи проф. Петров. Ще се разширява обхватът на профилактичните прегледи и скринингови изследвания. Ще се повишава информираността на населението при традиционните рисковите фактори и с акцент на новите. Паралелно с това – с мерки за повишаване на компетентността на медицинските и немедицинските специалисти. При здравното образование ще се наблегне върху повишаване на знанията и уменията. С БЛС ще се работи за подобряване на системата за акредитации, ще стартират комбинирани здравни грижи при уязвимите групи. Ще се увеличат разходите за профилактика и диспансеризация. При инфекциозните заболявания трябва да се намали смъртността чрез задължителните имунизации. България има един от най-добрите обхвати в Европа при задължителните имунизации- над 90% от населението. Ще организираме бърза реакция при епидемии. Ще бъде повишена ефективността и при здравния контрол – особено при водата, подчерта министърът. Заложено е в програмата да се осигурят лаборатории за изследване на водите за около 10 млн. лв. “Предвиждат се мерки и за повишаване на радиационната защита, с единен обмен на информация при регионалните инспекции”, каза проф. Петров. Ще има мерки и по отношение на човешкия ресурс, който осъществява тази дейност, с повишаване на тяхното възнаграждение, особено за работещите в държавните здравни инспекции, при увеличаване на тяхната специализация и квалификация, разбира се.
“Предвижда се по-голяма превенция при предотвратяване на употребата на наркотици”, посочи проф. Петров. Мерки ще има и за наркозависимите – за ранна терапия на деца и подрастващи, подпомагане на тяхната социална реинтеграция, както и при хората, намиращи се в местата за задържане на лица.
“За лекарствената политика ще има реални мерки, с промени в закона за лекарствените продукти, които целят да се постигне такава среда, в която да няма липси за българските граждани”, продължи министърът. “Предвижда се провеждане на рационална лекарствена политика при употребата им в болничния сектор, ще се създаде национален регистър на лекарствата, заплащани с обществени средства, ще се създаде централен орган за възлагане на обществени поръчки”, съобщи министърът.
“Не е пропуснат и въпросът с употребата на неразрешени лекарствени средства с хуманни цели – ще бъде изработен регламент за това”, обеща проф. Петров. За пациентите с редки болести ще бъде създаден специален фонд, за да има по-добър контрол и ефективност. Ще има все по-голяма медицинско насочване към генеричното лечение, ще се борят и с фалшивите лекарства.
“Ще се създава национална аптечна карта, за да се определят потребностите на населението”, отбеляза проф. Петров. Ще има стимули за разкриване на аптеки в рядко населени и труднодостъпни места, както и по-лесен достъп до лекарства при онези аптеки, които ще работят в денонощен цикъл.
“Стартираме проект за демонополизация на НЗОК”, каза министърът. Разработват се методи за селективен подход при финансиране от Здравната каса.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.