Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Българите са на първо място по полови стереотипи в ЕС

Българите са на първо място по полови стереотипи в ЕС

Българите са най-склонни да си създават стереотипи на базата на пола. Това показват данни на Евробарометър, събрани през юни 2017 г. Според тях 12,4% от българите мислят по този начин, което ни поставя на първо място в Европа. Веднага след нас се нареждат унгарците с 11,3% и литовците с 10,9%.

Най-малко склонни към създаване на стереотипи са гражданите на Швеция (3%), Дания (4,4%) и Холандия (4,6%).

Ние сме на първите места и в други ключови категории. Най-много българи от всички в ЕС смятат категорично, че най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството (81%), а тази на мъжа – да изкарва пари (също 81%).

Още по-голям процент от нашенците са категорично на мнение, че жените са по-склонни да взимат решения на базата на своите емоции – 83%. По този признак сме на второ място, което делим с Латвия, Чехия и Словакия. Преди нас е само Унгария с 87%.

Също така най-малко българи смятат, че е приемливо мъжът да плаче (62%).

Въпреки широко разпространените стереотипи, голяма част от сънародниците ни са на мнение, че равенството на половете е постигнато. България е в челните позиции (на четвърто място) по показателите за равенство на работното място и в политиката със съответно 67% и 64% от запитаните, които са категорично съгласни, че там страната ни няма проблем.

И тук сме далеч от средните за ЕС нива, които са между 48% и 51%.

Нареждаме се на второ място с 62% в графата за равенство в лидерските позиции в компании и други организации. Средно за ЕС на такова мнение са 44% от гражданите.

Що се отнася до цялостните нагласи на съюза, от Европейската комисия посочват, че според европейците все още не е постигната равнопоставеност между половете, въпреки че за 90% насърчаването му е важно за обществото, икономиката и за тях самите.

От ЕК допълват още, че възнаграждението на жените в съюза е средно с 16,3% по-ниско от това на мъжете, като тази разлика не е намаляла през последните години.

Според Брюксел това се дължи до голяма степен на факта, че жените намират по-трудно работа, работят в по-ниско платени сектори, получават по-малко повишения, прекъсват по-често кариерата си и извършват повече неплатен труд.

Във връзка с този проблем ЕК представи план за действие, който да спомогне за справянето с разликата в заплащането на мъже и жени, който да е в сила през периода 2018-2019 г. БГНЕС

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.