Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»Какво включват 13-те точки от споразумението между САЩ и Турция?

Какво включват 13-те точки от споразумението между САЩ и Турция?

САЩ и Турция постигнаха споразумение за прекратяване на огъня в Сирия. В споразумението, което включва 13 точки пише, че Турция ще прекрати операция „Извор на мира“ за 120 часа, за да се изтеглят Отрядите за народна защита (YPG) на сирийските кюрди, а в случай на изпълнението на изтеглянето, операцията ще бъде прекратена.

• Като две държави членки на НАТО Турция и САЩ потвърждават своите отношения. САЩ разбира основателното безпокойство на Турция относно сигурността й по южната й граница.

• Начело със Североизточна Сирия Турция и САЩ се обединяват около необходимостта за по-тясна координация по отношение на развитието на събитията на терен въз основа на общите интереси.

• Водейки се от разбирането „един за всички, всички за един“, Турция и САЩ остават верни на ангажиментите си за защита на териториите и народите на НАТО.

• И двете държави потвърждават задълженията си, свързани с опазването на човешкия живот, защитаването на човешките права, както и на религиозните и етническите общности.

• Турция и САЩ са решени да продължат борбата с ДАЕШ в Североизточна Сирия. Това включва и координирани действия относно лицата, прогонени от местата контролирани от ДАЕШ и относно центровете за задържане.

• В операцията за борбата с тероризма Турция и САЩ се споразумяват, че целта са единствено терористичните елементи и принадлежащите им убежища, укрития, позиции, оръжия, инструменти и оборудване.

• Турската страна се задължава да осигури реда и спокойствието на жителите, които населяват териториите в зоната за сигурност, контролирана от турските сили и се ангажира да полага максимално усилие за да не пострадат цивилни граждани и инфраструктурата.

• И двете държави потвърждават обвързаността си към политическия процес под ръководството на ООН, с който се цели териториалната цялост и политическото единство на Сирия, както и финализирането на разногласието относно Сирия в съответствие с решение 2254 на Съвета за сигурност на ООН.

• И двете страни се договарят относно функционалността и важността на изграждането на зона за сигурност с цел отстраняването на тревогите за националната сигурност на Турция, включително и събирането на тежкото въоръжение на Отрядите за народна защита и неутрализирането на фортификацията и укрепленията им.

• По същество зоната за сигурност ще се контролира от Турските въоръжени сили и двете страни ще увеличат координацията си относно пълноценното изграждане на зоната за сигурност.

• Турската страна ще прекрати операция „Извор на мира“ за 120 часа, докато Отрядите за народна защита се изтеглят от зоната за сигурност. След приключването на изтеглянето операция „Извор на мира“ ще бъде прекратена.

• След временното спиране на операция „Извор на мира“ САЩ се ангажират да не прибавят допълнителни санкции към приложените в действие с президентски указ на 14 октомври 2019 г. под заглавие „Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria“, както и да се изтъкне напредъкът относно гарантирането на мира и сигурността в Сирия в съотвествие с решение 2254 на Съвета за сигурност на ООН. Когато операция „Извор на мира“ бъде прекратена съгласно точка 11, санкциите, които бяха цитирани по-горе, приведени в действие с президентски указ, ще се отменят.

• И двете страни се ангажират да работят съвместно за постигането на всички цели, упоменати в това споразумение.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.