Home»АНАЛИЗИ»Мюсюлманите и “другите”

Мюсюлманите и “другите”

Мехмед Юмер

Разбирането на Запада за свободата на изразяване е коренно различна от тази в ислямския свят (такъв по принцип не съществува, защото той е силно разединен). В западната цивилизация хората възприемат свободата на изразяване като най-висша ценност. Това е тяхната “светиня”, защото е платена много висока цена за нея през вековете. Именно затова цензурата и ограничаването на свободата на изразяване се асоциират с мрачното Средновековие. Особено за карикатуристите няма теми табу, дори това да са свещени символи. Ето това трябва да е ясно на първо място, преди всичко!

Що се отнася до ислямските общества, тяхната рецепция за Книгата, Пророка и религията не засяга само и единствено тях самите, но и “Другите”, описани в Свещения Коран като “хората на писанието”. Според техния прочит ислямът не е локална, а глобална религия и като такава обгръща и останалите религии – юдаизъм и християнство, даже стои над тях. Тази представа е доминирала в ислямския свят до 19 в., но по-късно след фактическото превъзходство на Запада тя утихва. Но не изчезва. В ислямския свят съществува убеждението, че някой ден славното минало пак ще се завърне и ще утвърди господството си. Този възглед се отнася не само до вярата, но и политиката и икономиката – т.е. пълноценно превъзходство.

И ето тук е тънкият момент. Защото този идеал предполага, че Другите трябва да живеят по волята на исляма. Ето този теологически възглед днес оформя очакванията на мюсюлманите, които живеят извън т. нар. ислямски свят, тоест на Запад. Именно такъв беше и мотивът на младежа, който обезглави френския учител Пати – да защити исляма. Но в Свещения Коран е казано: “Заради това предписахме на синовете на Исраил, че който убие човек не за човек или заради покварата му по земята, той сякаш е убил всички хора. А който спаси човек, той сякаш е спасил всички хора. Дойдоха при тях нашите пратеници с ясните знаци. После мнозина от тях подир това престъпваха на земята.” (Трапезата 5/32). С други думи, мюсюлманинът не може да извършва терористични актове като обезглавяване на невинни хора в името на самия ислям, а терористът не може да е мюсюлманин.

Но доколко е оправдано очакването в една западна държава, създадена от нейните граждани, притежаваща различна история и религия, със светски закони, изобретени пак от тези общества да се наложат ограничения на свободата на словото, която те тачат повече от всичко?

„Другите“ принудиха голяма част от ислямските общества към промяна, което продължава да се случва и в съвремието ни. Всъщност тази промяна до голяма степен беше и желана от самата динамика на развитието на процесите в ислямските общества. Защото членовете на тези общества вярваха, че за да се постигне някакво изравняване със Запада пътят минава през модернизацията и озапдняването.

Реформите на Кемал Ататюрк след създаването на Републиката са типичен пример в това отношение. Не стана лесно. Трябваше да се превъзмогнат редица противоречия между двата цивилизационни модела, тъй като за всяко общество промяната е труден процес.

Но за сметка на това, ислямското богословие не успя да преосмисли този процес на модернизация и в крайна сметка не го прие. С други думи, ислямското богословие не успя да предложи съвременно тълкувание на процесите адекватно на духът на времето. Това доведе до травми в тези общества, тъй като се появиха непреодолими противоречия между традиционализма и модерността.

Внушението беше, че Мюсюлманите не трябва да приличат на „Другите“. Заради този манталитет и недоброжелателност към „Другите“ мюсюлманските мигранти на Запад не успяха да се интегрират в западните общества вече почти четвърто поколение!

От друга страна, на мюсюлманите им беше много трудно да обяснят на западния човек собствената им ценностна система, те не можаха да запознаят Запада със своята култура и цивилизационен модел. Така немалка част от мюсюлманите на Запад попаднаха под влиянието на различни дервишки ордени и братства. До голяма степен именно тези са причините за социалните проблеми, които днес се наблюдават в западните общества между мюсюлманите и „Другите“.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.