Home»АКТУАЛНО»В Турция ще бъдат разкрити най-много секции за гласуване в чужбина

В Турция ще бъдат разкрити най-много секции за гласуване в чужбина

Дипломатическите и консулските представителства на Република България в Турция се подготвят отговорно за парламентарния вот на 2 октомври, заяви българският посланик в Турция Н.Пр. Ангел Чолаков в интервю за БТА.

“Турция е страната, в която ще бъдат разкрити най-много секции за гласуване в чужбина, като техният брой е 166. Броят им е с 40 повече в сравнение с предходните избори през ноември 2021 г. Това определя и огромната отговорност и ангажираност на дипломатическите и консулските представителства на Република България в Турция. Подготовката практически започна още с обявяването на решението за насрочването на вота”, каза Чолаков.

Посланикът открои факторите, които определят ангажиментите и отговорността на българските дипломатически и консулски представителства.

“На първо място е големият брой български граждани и съответно секции в Турция, които трябва да бъдат предварително организирани с цялостната необходима документация, съгласно законовите разпоредби. На второ място, мисиите се явяват “координационният център” при комуникацията между множеството участници в процеса, както от българска, така и от турска страна. Третата причина отново е свързана с големия брой на секциите в Турция, но от гледна точка на тяхното логистично обезпечаване с физическото доставяне на необходимата техника и изборни книжа, особено предвид числеността на наличния състав в мисиите ни“, посочи той.

Според оценката на Чолаков до момента дипломатическите и консулските представителства на територията на Турция се справят успешно с тези предизвикателства, като в основата на това, по думите му, е добрата вътрешна организация, планиране и разпределение на отговорностите – стъпки, предприети още в първоначалния етап на процеса.

Запитан за конкретните ангажименти на представителите на дипломатическите мисии, посланикът посочи, че те са ангажирани най-вече с логистичното и техническото обслужване на изборните секции, което да позволи безпроблемната работа на СИК в деня на вота. Това означава подсигуряване на всички необходими реквизити в секциите, съгласно нормативната база, в т.ч. техника и интернет връзка, посочи той. Мисиите съвместно с МВнР организират и осигуряват транспорта на машините за гласуване и изборните книжа до местата на вoта и обратно до България, добави посланикът.

В отговор на забележката, че на предходните избори на места е имало проблеми с машините за гласуване, Чолаков отбеляза, че общият брой на секциите в Турция, където ще се гласува с машини, е 112, като това са места, където концентрацията на български граждани е по-висока, като Истанбул, Бурса и Измир. „В немалка част от тези секции вече се гласува машинно по време на предходния вот, така че много от хората са наясно с начина на гласуване. Въпреки това, чрез организациите на български граждани по места отново бяха споделени обучителните материали за машинно гласуване, налични на интернет страницата на ЦИК“, каза той.

Посланикът специално подчерта и значението на координацията на дипломатическите представителства с местните власти за безпроблемното протичане на вота.

“Без изрично разрешение от държавата домакин за провеждане на български избори на нейна територия те няма как да бъдат осъществени. Поради това от самото начало на процеса мисиите ни са в постоянен контакт, както с местните власти, така и с централната власт. Представителите ни провеждат и лични срещи с местните власти, в местата където ще бъдат открити секции, като се уточняват въпроси, свързани със сигурността и медицинското осигуряване на вота в изборния ден“, каза Чолаков.

В отговор на въпрос за координацията с неправителствени организации на български граждани в Турция посланикът ни в Анкара посочи, че тясна координация с такива сдружения се подържа от самото начало на процеса по организиране на изборите. „Отношението им към вота е положително. С изградената си организация тези дружества оказват изключително голямо съдействие при цялостното провеждане на изборите“, отбеляза той.

Според българския посланик по-интензивно гласуване може да се очаква традиционно в районите, където гъстотата на българските граждани е по-голяма, като Истанбул, Бурса, Измир, Чорлу.

“На предстоящите избори по всяка вероятност секциите там също ще отбележат най-голям брой гласоподаватели”, очаква той.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.