Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Юнкер призова за повече внимание към Източна Европа

Юнкер призова за повече внимание към Източна Европа

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе днес последното слово си за състоянието на ЕС пред евродепутатите в Страсбург.

Той очерта посоките за работата на ЕК до края на мандата и до изборите за ЕП през май догодина. В словото си Юнкер говори за мястото на ЕС в света, за опазването на границите, за заплахите от тероризма, за търговското съперничество, за бъдещите отношения с Африка, за миграцията.

Председателят на ЕК предложи до 2020 г. ЕС да разполага с 10 000 служители за опазването на външните граници. Той призова за разкриването на пътища за законна миграция, като по този начин да бъдат привлечени квалифицирани чужденци. Юнкер призова отношенията с Африка да станат партньорски и съобщи, че ЕК ще предложи план за разкриването на 10 милиона работни места за африканци в техните страни в следващите пет години.

В оставащите няколко месеца от мандата ЕК ще предложи подход за укрепването на еврото на международната сцена. Юнкер отбеляза, че засега еврото е втората валута в света, и призова тази позиция да се подобри. По неговите думи е неприемливо ЕС да плаща за вноса на енергия в долари, след като едва два процента от внасяните енергоизточници идват от САЩ.

По повод напускането на Великобритания Юнкер заяви, че след март догодина британската страна няма да бъде просто външна за ЕС, а ще се превърне в много близък съсед и партньор. Той отбеляза, че въпреки това ще бъде невъзможно Великобритания да остане част от единния пазар на ЕС.

Бих искал занапред да полагаме допълнителни усилия за сбилажаване с Източна Европа, този регион заслужава повече, коментира Юнкер. Разширяването на ЕС е успех, довел до помирение. Трябва да определим ясно отношението си към приемането на държавите от Западните Балкани, иначе други ще се намесят в непосредственото ни съседство, призова той.

Европа повече не може да разчита на вчерашните обещания. Съюзите от вчера не са за утре. Дойде часът Европа да вземе в ръце съдбата си, трябва да бъдем суверенни в международните отношения. Светът има нужда от силна и обединена Европа. Това не замества националния суверенитет. Европейският суверенитет никога няма да бъде насочен срещу други. Европа няма да бъде никога крепост, загърбила останалия свят, особено онези, които страдат. Светът е на всички, а не само на избрани, заяви Юнкер.

Европа трябва да действа като един човек. Винаги, когато ЕС говори с един глас, не са възможни изненади, добави той по повод на отношенията с новото управление в САЩ. Европа трябва да си даде по-ясна сметка за силата си – политическа, икономическа, а понякога и военна. От световен платец трябва да се превърнем в световен играч, призова той.

Юнкер посочи, че в следващите месеци очаква да заработи изцяло планът за европейската отбрана. Не военизираме ЕС, а искаме да станем по-отговорни и самостоятелни. Само така можем да защитим гражданите от външните и вътрешните заплахи, както и работните им места, поясни той.

Европа може да превъзмогне разликите изток-запад и север-юг. Европа е твърде малка, за да се дели. Трябва да утвърдим говоренето с един глас в международната политика, добави Юнкер. Той съобщи, че ЕК ще предложи занапред решенията по някои въпроси от международната политика и от икономиката да бъдат взимани с квалифицирано мнозинство (с гласовете на 55 на сто от държавите в ЕС, които представляват поне 65 на сто от гражданите на Общността).

Юнкер призова за бързо приемане на промените в миграционното законодателство и настоя отношенията с Африка да се превърнат в равнопоставени. Не трябва да разглеждаме отношенията с Африка само през предоставянето на средства за развитие, това е унизително, коментира той. По неговите думи Африка няма нужда от благотворителност, а от сътрудничество с ЕС. Юнкер съобщи, че ще предложи план за инвестиции за 24 милиарда евро на африканския континент, както и разширяване на приема на африкански студенти в ЕС.

Председателят на ЕК съобщи, че предстои предложение за промени в общностното законодателство, по чиято сила доставчиците на услуги в интернет ще бъдат задължени да отстраняват терористично съдържание в срок до един час. Той добави, че предстои и предложение, насочено срещу влиянието на външни страни върху европейското обществено мнение.

Юнкер призова за отмяна на промените в часовото време. Той отбеляза, че дори да бъде отменена общата промяна между лятно и зимно часово време, всяка държава остава в правото си да прецени дали да сменя часа според сезона.

Хората не обичат несигурността, искат яснота. Всички сме отговорни за Европа такава, каквато е, а и каквато ще бъде. Европа не трябва да бъде зрител и коментатор, а играч, архитект на утрешния свят. Европа трябва да говори с един глас, разбираем и различим, за да бъде чута. Европейската дипломация трябва да бъде единна, призова Юнкер.

В навечерието на изборите за ЕП догодина той коментира, че родолюбието (патриотизмът) е ценност, когато не е срещу други. Патриотизмът, който търси виновници, без да посочва решенията, няма място в ЕС, добави той.

Да посеем днес дърветата, под чиято сянка ще растат наследниците ни. Най-големият стремеж е да не се допусне нова война, обобщи председателят на ЕК. БТА

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.