Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Доклад на ЕС: Мюсюлманските мигранти вярват в Европа и я смятат за свой дом

Доклад на ЕС: Мюсюлманските мигранти вярват в Европа и я смятат за свой дом

Повечето мюсюлмански мигранти в рамките на Европейския съюз имат силна връзка с европейската общност, вярват в демократичните институции и приемат Европа като свой нов дом, въпреки наличието на дискриминация на расова основа. Това се посочва в доклада на Агенция на Европейския съюз за основните права.

Изследването е проведено през 2016 г. и обхваща мнението на повече от 10 000 мюсюлмански мигранти и техните деца, които са постоянни и работещи граждани на ЕС повече от една година и не са част от бежанската криза на Стария континент. Агенцията изследва подробно чувството за принадлежност на чужденците към ЕС, проблема с дискриминацията и познаването на основните права.

Експертите поискали респондентите да оценят от 1 до 5 точки условията си на живот и принадлежност към Европа. По този начин мнозинството отбелязало между 4 и 5 точки при средно 4,1 за гражданите ЕС. Според получените данни 76% от мюсюлманите вярват, че са тясно свързани с тяхната страна на пребиваване. Най-ниски резултати са отчетени в Австрия, Холандия и Италия – в тези страни средната оценка е била 3,5.

„Данните от нашето изследване показват, че всички твърдения, че мюсюлманите не са включени в нашето общество, са абсурдни“, заяви директорът на агенцията Майкъл О’Флаери.

Докладът обобщава и положителните резултати от интеграцията на мюсюлманските мигранти в европейското общество. На първо място, те вярват в правоприлагането и правосъдието. Въпреки това 42% от респондентите отбелязват, че им се налага да се сблсъскват с полицейски проверки.

„Установихме, че тяхното доверие в демократичните институции е много по-високо от това на повечето други представители на нашето общество“, добави О’Флаерти. Експертите посочват, че африканските мигранти, поради традиционните си дрехи или цвят на кожата, са по-склонни да се изправят срещу присмех или дискриминация, което намалява възможността им да намерят работа.

„Отчуждаването на цели групи от населението създава определена заплаха, която може да има опасни последици“, предупреждава агенцията. В тази връзка тя призова страните от ЕС да разработят законови мерки за премахване на дискриминацията и подобряване на работата с мюсюлманските диаспори и образованието на тези групи от обществото.

От там обясняват лошото представяне на Австрия с това, че негативното отношение на австрийците към мюсюлманите често е продиктувано от обществената дискусия по темата за миграцията.

Агенцията на ЕС за основните права бе създадена през 2007 г. във Виена. Този консултативен орган следи за спазването на правата на човека, на прилагането на правото на европейската общност и информира гражданите на ЕС за техните права. Изследванията и становищата на агенцията имат препоръчителен характер. /ТАСС

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.