Home»ВОДЕЩИ НОВИНИ»ЕК прекратява частично наблюдението над България и е готова да го отмени изцяло догодина

ЕК прекратява частично наблюдението над България и е готова да го отмени изцяло догодина

Европейската комисия представи днес новия доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Документът разглежда изпълнението на поетите от нашата страна ангажименти по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. В доклада се разглежда напредъкът по изпълнението на 17-те препоръки, отправени преди година, и се оценяват положително продължаващите усилия и решимост на нашата страна в изпълнението на тези препоръки, се посочва в съобщение на ЕК.

Комисията е убедена, че ако задържи настоящата положителна посока, България ще съумее да изпълни всички оставащи препоръки и оставащите показатели. Това ще даде възможност наблюдението над България да приключи преди края на мандата на настоящата комисия (следващата есен – б.a.), пише БТА.

Заместник-председателят на ЕК Франс Тимерманс коментира, че България продължава да отбелязва траен напредък в изпълнението на окончателните препоръки. „Тези реформи са необходими за ефективната борба с корупцията и организираната престъпност. Убеден съм, че ако настоящата положителна посока и напредъкът се запазят трайно и необратимо, наблюдението за България може да бъде приключено преди края на мандата на настоящата ЕК“, добавя той.

В доклада пише, че България в последната година е продължила да полага усилия за изпълнение на препоръките, отправени в доклада от януари 2017 година. Според ЕК няколко препоръки вече са изпълнени, а други са съвсем близо до изпълнение. Наблюдението по три от шестте показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и организираната престъпност) се прекратява.

България трябва да продължи да постига редовно конкретни резултати, за да затвърди отбелязания напредък. Тази положителна посока трябва да бъде запазена в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, и ще се нуждае от продължаващо наблюдение от страна на българските власти след приключването на механизма. Докладването по прозрачен начин от страна на българските власти, гражданският и общественият надзор, ще играят важна роля при преминаването на наблюдението на вътрешно национално равнище, както и за осигуряване на необходимите гаранции, че ще продължи да се следва пътя на напредък и реформи, заявява ЕК.

Отбелязва се значително влошаване на медийната среда в България през последните години, което изправя обществеността пред опасност от ограничаване на достъпа до информация и може да има отрицателно въздействие върху съдебната независимост при наличие на лични нападки срещу съдии в някои медии. В по-общ план способността на медиите и на гражданското общество да изискват отчетност от властимащите в плуралистична среда, без да се оказва натиск, е важна част от основата за продължаване на реформите, обхванати от досегашния механизъм, както и за по-доброто управление.

Комисията вярва, че България ще продължи усилията си за реформи и ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки. ЕК ще продължи да следи отблизо напредъка и ще направи допълнителна оценка на постигнатите резултати преди края на настоящия си мандат. Комисията очаква, че с това процесът по механизма за България ще бъде приключен. За да постигне тази цел, България е приканена да продължи да следва настоящата положителна посока, насочена към изпълнението на всички оставащи препоръки.

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.