Home»СВЕТОВЕН ОБЗОР»Какви са начините за придобиване на турско гражданство?

Какви са начините за придобиване на турско гражданство?

Турският министър на вътрешните работи Сюлейман Сойлу представи на пресконференция подробна информация за начините за придобиване на турско гражданство от чужденци. По думите на министъра три са основните варианти за чужденците, които искат да станат турски граждани – по произход, чрез сключване на брак и по изключение.

„Спрямо онези, които отговарят на условията за кандидатстване за придобиване на турско гражданство, се извършват 11 вида проверки по отношение на сигурността. Това са интервю, проверка по местоживеене, проучване в архивите, проверка за съдебно досие, за наличие или не на прояви, касаещи националната сигурност, обществения ред, замесеност в престъпления, пране на пари. Кандидати, които са били над 6 месеца в затвора, автоматично се отхвърлят от системата”, каза той.

По думите му към днешна дата 200 950 сирийци са придобили турско гражданство. От тях 113 654 души са пълнолетни (60 930 мъже и 52 724 жени), а 87 296 са непълнолетни.

37 069 афганистанци също са придобили турско гражданство, от които 17 хиляди са туркмени (от турски произход).

Отделна група са уйгурите (тюркски етнос в Китай) – общо 6787 уйгури са придобили турско гражданство, а процедурите спрямо други 2 хиляди продължават.

На 101 995 турци ахъска (от някои райони в Украйна) е било дадено турско гражданство.

На регистрираните чужденци от турски произход се осигуряват документи за дългосрочно пребиваване, с които имат право на местожителство, работа и социални осигуровки, ползване на здравни и други услуги.

„В Истанбул е създаден специализиран офис, в който се обслужват граждани от турски произход от различни страни – България, Гърция, от централноазиатските републики, включително уйгури и турци ахъска. От този офис се осъществяват всички дейности по тяхното регистриране, пребиваване, трудова заетост, социално осигуряване и пр. на територията на Турция“, посочи турският вътрешен министър.

Броят на придобилите турско гражданство чрез инвестиции чужденци е 25 969 души, а приходът от инвестициите възлиза на 7,53 млрд. долара.

Сойлу отрече твърденията, че сирийските мигранти застрашават демографската структура на страната, каквито твърдения бяха лансирани в Турция.

„Турция не е палаткова държава. Чужденците, които са станали граждани на Република Турция, не могат да променят нито структурата на населението, нито законите. Държавата, правителството, административните институции не биха допуснали това. Придобиването на гражданство на Република Турция не е толкова проста и случайна работа. Законите са ясни, процедурите са прозрачни и недвусмислени“, подчерта Сойлу. БТА

___________ (!) Всички права на публикуваните новини, статии и снимков материал са запазени. Новините, статиите и снимковият материал не могат да бъдат използвани без изрично разрешение, дори да се посочва източникът им.